1) Přehled cvičení

Cvičení do aplikace zadává Produkce Studia FAMU po odevzdání podepsaného výrobního listu praktického cvičení ze strany studentů a vedoucích pedagogů, včetně povinných příloh (scénář, rozpočet, harmonogram výroby).

Moje cvičení = přehled cvičení, které v aplikaci spravuji a za které plně odpovídám (z pozice autora v případě oborových cvičení; z pozice vedoucího produkce u společných cvičení)
Cvičení, na kterých spolupracuji = přehled společných cvičení, na kterých asistuji nebo mohu rezervovat kapacity Studia FAMU z pozice spolupracující osoby (kamera, zvuk, střih, asistent produkce)
Cvičení, ve kterých jsem autorem = přehled společných cvičení, ve kterých jsem zadán jako autor s možností prohlížení objednaných kapacit a externích nákladů, bez možnosti jejich editace 

Správa cvičení
U vybraného Názvu cvičení najeďte myší na navigaci v pravé části obrazovky označenou piktogramem tří teček. V zobrazené navigační liště klikněte na tlačítko Zobrazit rezervaci kapacit, Tisknout přehled nebo Externí náklady na cvičení.

2) Rezervace kapacit

V rozbalovacím menu zvolte požadované Oddělení Studia FAMUa zarezervujte si u něj kapacity na odpovídající termíny v daném měsíci:

  •     kliknutím a tahem označte dny na které si chcete vybrané Kapacity zarezervovat;
  •     stlačením a podržením tlačítka Shift můžete v kalendáři označovat libovolný počet řádek pro výběr Kapacit;
  •     rezervaci vybraných dní v kalendáři následně potvrďte kliknutím na tlačítko (+)Zarezervovat v levé liště;
  •     pro zrušení rezervovaných kapacit zvolte stejný postup a následně klikněte na tlačítko (X) Zrušit v levé liště.
! Kapacity z vybraného oddělení je možné hromadně objednávat pouze v rámci jednoho kalendářního měsíce !

Barevné označení dnů v kalendáři:
  • bílá = kapacita je volná pro objednání
  • zelená = vámi vybraná kapacita pro rezervaci
  • červená = nedostupná kapacita v daném období; po najetí kurzorem se zobrazí informace na jaký projekt a kdo kapacitu objednal
  • růžová = dny, které již uplynuly
  • hnědo-oranžová = dnešní den, na který již není možné nic zarezervovat

Přidělený cenový Limit cvičení s již alokovanou částkou, stornem a disponibilním zůstatkem se zobrazuje v levé liště.

3) Tisková sestava

Tisknout přehled zobrazí tiskovou sestavu Objednaných kapacit na dané cvičení. 
Seznam objednané techniky je možné Tisknout ńebo Exportovat do Wordu. Obě tlačítka najdete vlevo nahoře.
Pro výběr jen některých objednaných kapacit využijte tlačítko Aplikovat filtr, které vám umožní filtrovat objednané kapacity podle termínu "Od - Do" a/nebo Osoby, která kapacitu objednala.

4) Externí (finanční) náklady na cvičení

Tato funkce vám nabídne úplný přehled čerpání přidělených Externích nákladů ze všech finančních zdrojů na vaše cvičení.
Odhadovaná cena = alokovaná částka podle vámi sestaveného rozpočtu (služba ještě neproběhla, částka se může změnit)
Finální cena = náklad je již zaúčtovaný a proplacený (cena je finální, nemůže se změnit)
Pod tabulkou nákladových položek se vám zobrazí aktuální Součet, Celkový limit a disponibilní Zůstatek.
Přehled externích nákladů můžete vytisknout kliknutím na tlačítko Tisknout, případně změnit v dalším kroku výchozí tiskárnu na možnost Uložit do pdf.

5) Kapacity Studia FAMU

Tlačítko Kapacity vám nabídne na levé liště hlavního menu úplný přehled aktivních technických a postprodukčních kapacit Studia FAMU,
které můžete zobrazit a prohlížet jejich dostupnost i bez otevřeného konkrétního cvičení. 
Klikem na název vyberte konkrétní Oddělení, rozbalí se vám tabulka s jednotlivými položkami kapacit včetně uvedených nájemních cen za jednotku času (zpravidla 1 den nebo časová frekvence),
které se vám po vytvoření rezervace odečtou od přiděleného Cenového limitu interních nákladů na cvičení.

Přehled kapacit = ceník interních kapacit Studia FAMU 

6) Profil a změna osobních údajů

Změnu osobních údajů (kontakt, jméno, heslo, jazyková mutace textového rozhraní) můžete provést stisknutím tlačítka Profil - Preference dole na levé liště hl. menu.

7) Plán natáčení v ateliérech

Plán natáčení v ateliérech je k náhledu přímo z přihlašovací stránky dispecink.studiofamu.cz po rozkliknutí tlačítka Plány natáčení v ateliérech v horní horizontální liště vedle loga Studia FAMU.
Pro náhled plánu ateliérových cvičení ve Studiu FAMU není nutné přihlašovat se přímo do aplikace dispečinku.

Plán natáčení v ateliérech se zobrazuje jako kalendář vždy na období aktuálního měsíce - lze libovolně posouvat z měsíce na měsíc šipkami v pravé straně záhlaví kalendáře.
Zeleně je označený program pro ateliér A
Modře je označený program pro ateliér B
Jeden graficky zvýrazněný obdélník v rámci jednoho dne značí časovou frekvenci
Dopolední frekvence pro práci v ateliéru je stanovena od 9.00 do 12.30
Odpolední frekvence pro práci v ateliéru je stanovena od 13.00 do 16.30

Po najetí kurzoru na graficky  zvýrazněný obdélník se vám zobrazí úplná informace o nasazeném cvičení (projektu).
Sestavu lze tisknout buď jako měsíční nebo týdenní harmonogram.

Pro rezervaci ateliéru kontaktujte vždy Produkci Studia FAMU, ostatní uživatelé nemají možnost objednat v aplikaci ateliér.

8) Formuláře a smlouvy k výrobě praktických cvičení ve Studiu FAMU

Vzory potřebných Formulářů a Smluv pro výrobu cvičení můžete stáhnout po přihlášení do aplikace
po rozkliknutí tlačítka Formuláře a smlouvy v horní liště přihlašovací stránky aplikace (front page).

9) Technická podpora na dispecink@studiofamu.cz