Rezervační systém Studia FAMU

Přihlásit se

Studio FAMU   Frekvence obrazových/zvukových postprodukčních pracovišť  → 06:00 - 10:00 | 10:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | 18:00 - 22:00

Studio FAMU | Připomínka  V době mezi 7:00 – 7:30 (každý den) dochází k předání služeb noční  denní recepce SF = omezený vstup do objektu SF.

Studio FAMU   Kontaktní informace na personál Studia FAMU.

Studio FAMU  Vytíženost pracovišť / Technické vybavení

--

REMINDER: Pravidla pro rezervaci kapacit ve Studiu FAMU

Rezervaci kapacit na následující den  víkend  nebo jiné volné dny je nutné zadat do dispečinku nejpozději předcházející pracovní den do 16:30hod.
Nepotvrzené rezervace nejsou zobrazovány v přehledu kapacit na recepci SF = kolegové na pracovišti recepce SF v takovém případě nemohou vydat klíče / umožnit vstup na pracoviště.
 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
***

Studio FAMU  Picture/Sound postproduction facilities frequencies  06:00 - 10:00 | 10:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | 18:00 - 22:00

Studio FAMU | Reminder  7:00 – 7:30 (everyday) = Night  Daily reception handover = Limited building entry.

Studio FAMU   Studio FAMU team contacts
Studio FAMU 
 Real time booking of selected facilities overview / Technical facilities

--

REMINDER: Booking rules of Studio FAMU capacities

Booking of Studio FAMU capacities for the following day  weekend  or other Holidays must be made in dispatching app no later than 4.30 pm on the previous working day.

Unconfirmed reservations are not shown to the Studio FAMU reception staff = The reception staff cannot issue keys / allow access to the workplace in this case. 

Thank you for your understanding and your cooperation.

***