Rezervační systém Studia FAMU

Přihlásit se


Středa 28. 9. 2022 – Státní svátek  pouze postprodukční pracoviště  Povinná rezervace/potvrzení v aplikaci Dispečink / Učebny pro zahraniční programy dle rozvrhu.

Studio FAMU   Klauzurní | státní závěrečné projekce 2022 / Kontaktní informace na personál Studia FAMU.

Studio FAMU  Vytíženost pracovišť / Technické vybavení***

Wednesday 28. 9. 2022 – Public holiday  In service postproduction facilities only  Dispatching app. booking mandatory / Classrooms for international programs as scheduled.

Studio FAMU  Commission | Final Exam Screenings 2022 Studio FAMU team contactsStudio FAMU  Real time booking of selected facilities overview / Technical facilities