Rezervační systém Studia FAMU

Přihlásit se


Studio FAMU   Státní svátek pátek 5. 7. 2024 Pouze postprodukční pracoviště Povinná rezervace/potvrzení v aplikaci Dispečink / Učebny pro zahraniční programy dle rozvrhu.
Studio FAMU   Letní provoz SF 01. 07. – 31. 08. 2024
Studio FAMU  
 Klauzurní projekce podzim 2024.
Studio FAMU  
 Frekvence obrazových/zvukových postprodukčních pracovišť  06:00 - 10:00 | 10:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | 18:00 - 22:00 | Noční frekvence: 22:00 – 06:00
Studio FAMU | Připomínka 
 V době mezi 7:00 – 7:30 (každý den) dochází k předání služeb noční  denní recepce SF = omezený vstup do objektu SF.
Studio FAMU 
  Kontaktní informace na personál Studia FAMU.
--
REMINDER: Pravidla pro rezervaci kapacit ve Studiu FAMU
Rezervaci kapacit na následující den víkend nebo jiné volné dny je nutné zadat do dispečinku nejpozději předcházející pracovní den do 16:30hod.
Nepotvrzené rezervace nejsou zobrazovány v přehledu kapacit na recepci SF = kolegové na pracovišti recepce SF v takovém případě nemohou vydat klíče / umožnit vstup na pracoviště.
 
***
Studio FAMU  Bank holiday Friday July 5th 2024 In service postproduction facilities only Dispatching app. booking mandatory / Classrooms for international programs as scheduled.
Studio FAMU  Summer operation 01. 07. – 31. 08. 2024
Studio FAMU 
 Final exam screenings Autumn 2024
Studio FAMU 
 Picture/Sound postproduction facilities frequencies  06:00 - 10:00 | 10:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | 18:00 - 22:00 | Night frequency: 22:00 – 06:00
Studio FAMU | Reminder 
 7:00 – 7:30 (everyday) = Night  Daily reception handover = Limited building entry.
Studio FAMU   Studio FAMU team contacts.--
REMINDER: Booking rules of Studio FAMU capacities
Booking of Studio FAMU capacities for the following day weekend or other Holidays must be made in dispatching app no later than 4.30 pm on the previous working day.
Unconfirmed reservations are not shown to the Studio FAMU reception staff = The reception staff cannot issue keys / allow access to the workplace in this case. 
***